Kontaktní informace :  

            Ing. Martin Škorpík
            autorizovaný inenýr pro pozemní stavby

            V Bízách 794
            280 02 Kolín 2

            I 66767849

            Telefon : +420 321 722 926

            Mobil :  +420 607 847 839 

            e-mail :  mskorpik@skorpik.eu

            web : www.skorpik.eu